Takk til prosjektet Levende lokaler for ypperlig beliggenhet!

http://www.itromso.no/nyheter/2017/04/18/Nå-blir-det-liv-og-røre-i-døde-lokaler-nord-i-Storgata-14607195.ece