Etter flere år med store scenekunstprosjekter og etablering av to suksessrike teaterfestivaler; Vårscenefest og RadVent, skal et nytt styre i RadArt konsentrere seg om å trygge rammene for organisasjonen.
RadArt, nettverksorganisasjon for fri scenekunst, har et unikt miljø som leverer høy kvalitet innen mange sjangre. Blant våre medlemmer finner vi hardtarbeidende kunstnere som gjør suksess både i inn- og utland.
KUNST FRA NORD GJØR SUKSESS
Haugen produksjoner viser forestillinga Søstre – 11 År Etter ute i Europa. Lawrence Malstaf er den Tromsøkunstneren med flest internasjonale priser. Kartellet vant Kritikerprisen i dans 2016. Trine Lise Olsen er en av landets mest suksessrike stand up artister. Tromsø Byteater spiller fulle hus på sine barneforestillinger. Rebekka Brox Liabø er kjent for sin nyskapende mix av scenekunst og pedagogikk Snakk For Deg Sjøl. Kristine M. Tunheim og Rakel Nystabakk er ungkunstnere på Festspillene i Nord-Norge 2017. To av tre studenter på masterutdanningen i scenetekst ved Kunsthøyskolen i Oslo er RadArt-medlemmer, og dramatiker Tale Næss er doktorgradsstipendiat ved samme kunstinstitusjon.
-RadArt har fått stor oppmerksomhet gjennom flere år, og medlemmene har levert mye på kort tid. Nå er det på tide å sikre forutsigbar økonomi og drift for Tromsøs eldste og største nettverksorganisasjon, sier påtroppende styreleder Nasra Omar.
NYTT STYRE – «NYTT» TEATERHUS
Det nye styret i Radart konstituerte seg på Rådstua Teaterhus mandag 25. januar. En av de viktigste sakene organisasjonen har vært pådriver for er modernisering av Rådstua teaterhus i Tromsø sentrum. Dette arbeidet har båret frukter, og høsten 2017 starter utbyggingen. Det verneverdige huset fra 1864 huser i dag RadArt, kulturorganisasjoner, to teatersaler og Tromsøs eneste vegetariske kafe.
-Et moderne Rådstua betyr enormt mye for aktiviteten og kvaliteten på det vi tilbyr. Videre nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og tiltak for at kunstnere får økt kompetanse på kulturnæring, er noe vi fortsatt vil arbeide med. Det skaper kontinuitet for arbeidsplasser i kunst- og kulturfeltet, sier styreleder Nasra Omar.
VISER VEI NASJONALT
RadArt ble etablert i 2004. Organisasjonen er et knutepunkt for scenekunstfeltet i nord og bindeleddet mellom kulturinstitusjoner og fri scenekunst. Organisasjonen har ca 80 medlemmer. RadArts vellykkede, kunstnerstyrte organisering inspirerte til etablering av ProScen i Bergen (2008) og Scenekunst Sør i Kristiansand (2015).
RadArt vant i 2016 Amnestys menneskerettspris for Troms: https://www.amnesty.no/aktuelt/vinneren-er-vårscenefest-2016


På bildet, fra venstre: Valentin Manz (nestleder), Elin Danielsen, Nasra Omar (styreleder), Cathrine Skjernes, Anethe Alfsvåg og Kristin Bjørn.
______________________________________________________
Kontaktperson: Elin Danielsen, styremedlem, 9135 2024, ed.produksjoner@gmail.com
Mer info om aktuelle saker for styret: Nasra Omar, styreleder, 9717 5556, nasra.mac@icloud.com