24. – 29. april 2017 arrangerer RAdArt og Rådstua Teaterhus dem prisvinnende festivalen. I perioden 2017-2019 er INKLUDERING det overordnede temaet som belyses fra ulike innfallsvinkler. I 2017 er innfallsvinkelen MIGRASJON – i ordets videste betydning. De store folkevandringene som skjer i Europa og verden påvirker oss. Mange søker seg til Norden, dette er ikke konfliktfritt – hvordan forholder vi oss til det?

Nord-Norge står ovenfor store utfordringer, bade øko-politiske og samfunnsstrukturelle. Naturressurser privatiseres, befolkningen langs kysten mister tradisjonelle leveveier, den samiske befolkningens eksistensgrunnlag er truet.

Det trengs gode møteplasser for å bidra til utvikling. Det føles påtrengende at vi finner alternative måter å bygge samfunnet på. Vi ønsker at Vårscenefest skal være en konstruktiv møteplass der sceniske hendelser og samtaler gir oss kraft og mot til å møte framtiden.

For program og billetter se her: www.vaarscenefest

Velkommen!