Her er en oversikt over scenekunstkompanier som har tilknytning til RadArt.