Organisasjonen RadArt

Årsmøtet er RadArts høyeste myndighet og avholdes årlig. RadArt ledes av et valgt styre som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Alle styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret 2017-2018:
Styreleder: Nasra Ali Omar
Nestleder: Valentin Manz
Styremedlem: Anethe Alfsvåg
Styremedlem: Elin Danielsen
Styremedlem: Kristin Bjørn
Varamedlem: Cathrine Skjernes

Programmering:
Et kunstnerisk valgt programråd programmerer en kunstnerisk helhet ved å programmere Vårscenefest. Programrådet tenker langsiktig for å bygge opp publikum. Dette er avgjørende strategiarbeid for at publikum skal legge merke til RadArt som en spennende formidler av scenekunst. Programrådet samarbeider tett med Rådstua Teaterhus.

Programråd 2017-2018
Programrådsleder: Silje Solheim Johnsen (RadArt)
Programrådsmedlem: Ida Løken Valkeapää (RadArt)
Programrådsmedlem: Åsne Storli (RadArt)
Programrådsmedlem: Anniken Romuld (RadArt)
Programrådsmedlem: Audun Skog (Rådstua Teaterhus)

Internasjonal kontakt og Residens Tromsø-representant                                                              

Ingvill Fossheim

 

RadArtstyret: Valentin Manz, Elin Danielsen, Cathrine Skjernes, Anethe Alfsvåg, Kristin Bjørn.

Foto: Nanna E. Berntsen