Hovedsamarbeidspartner:

 

raadstua logo m hvit bakgrunn RadArts nærmeste samarbeidspartner er Rådstua Teaterhus. Samarbeidet innebærer gjestespill, kurs, daglig utveksling av ekspertise og vår felles festival Vårscenefest. Den unike koblingen mellom det frie miljøet og administrasjonen på Rådstua har vekket interesse nasjonalt og blir ansett som en svært god modell. En stor andel av forestillingene som spilles på Rådstua produseres av RadArts medlemmer.
 

RadArts prosjekter er støttet av:

 

kulturraadet_hvit_stor

INTROlogo_fa

tromso-logo-2

TFLK_rgb

Untitled-2
 

Andre samarbeidspartnere:

 

Hålogaland Teater

HATS

Small Projects

Kurant Visningsrom

KULTA

Norsk Skuespillersenter

Forum for Nord-Norske dansekunstnere

Insomniafestivalen

Nord-Norsk Forfattersentrum

Dansearena Nord

Rød Tråd