Gå til innhold

RadArt - nettverk for fri scenekunst arbeider for å styrke og synliggjøre scenekunstfeltet i Nord-Norge.

"Posthuman days" with costume design and microbial cellulose by RadArt member Ingvill Fossheim www.posthumandays.info Photo: Katri Naukkarinen

RadArt Marked

RadArt – Scenekunst nord startet opp prosjektet RadArt Marked i 2017 med mål om å …

Northern Network for Performing Arts

Northern Network for Performing Arts er et kunstnerorganisasjonsnettverk opprettet januar 2018, bestående av: Silence Festival …

UREDD

Talentprogrammet Uredd (2017-2019) Uredd er et talentprogram hvor 17 unge kunstnere innen scenografi, dans, skuespillerfaget, …