Gå til innhold

INFORMASJON OM DAVVI – SENTER FOR SCENEKUNST

Den 19. Mai, på et digitalt møte, informerte Styreleder i RadArt, Bernt Bjørn, og direktør i Dansearena nord, Susanne Næss Nielsen, om de siste årenes arbeid mot opprettelsen av et senter for scenekunst for det frie feltet i Nord-Norge.

Bernt startet med å si at idéen om å utvikle et kompetansesenter som dekker behovet til hele scenekunstfeltet i nord springer ut av at miljøet er lite og at det oppleves som unødvendig å bygge to parallelle kompetansesentre. Henholdsvis Dansearena nord og RadArt. Han har ledet arbeidet sammen med Susanne Næss Nielsen siden 2019.

Allerede høsten 2019 var det et informasjonsmøte på Tvibit, der idéen om et felles kompetansesenter ble lagt frem for miljøet. Etter det har det vært et informasjonsmøte i Bodø i august 2020 og et til i Tromsø samme høst. Opplevelsen vi hadde på disse møtene, sier Bernt, er at folk støtter tanken om et felles kompetansesenter, og at man har tro på at det vil gagne miljøet som helhet. Det er ut i fra denne erfaringen at vi har tatt arbeidet videre. Vi føler at vi har informert godt underveis i prosessen men dette informasjonsarbeidet kunne sikkert vært gjort enda grundigere sier han.

Videre snakket han om navnet på det nye kompetansesenteret som skal hete Davvi – Senter for scenekunst. Det opprinnelige påtenkte navnet var «Scenekunst nord», men det utgikk som alternativ da Musikk i Finnmark endret navn til Scene Nord ved kommunesammenslåingen høsten 20. Prosessen med navn startet med at RadArt-nettverket og medlemmene i Forum for Nordnorske dansekunstnere ble invitert til å komme med navneforslag og å velge sine favoritter blant forslagene. Styrene i RadArt og Dansearena nord har deretter vedtatt navn på bakgrunn av de forslagene som fikk høyest vurdering av medlemmene.

Susanne gikk videre til å informere om vedtektene. De har ikke vært ute til høring hos alle. Styrene i henholdsvis RadArt og Dansearena nord satte ned ei arbeidsgruppe som laget et forslag til vedtekter på grunnlag Radart og Dansearena Nord sine allerede eksisterende vedtekter. Vedtektene er nå til saksbehandling hos Stiftelsestilsynet og det håpes på bekreftende svar derfra 1. september i år sa hun.

På møtet den 19. Mai kom det imidlertid innspill fra medlemmene som gjorde at en leddsetning ble tatt inn i vedtektene som nå på nytt er sendt til stiftelsestilsynet. Denne setningen er tatt inn under § 2, Formål.

Her sto det før at:

Davvi – Senter for scenekunst skal:

• Være et regionalt senter for kompetanseutvikling, nettverk og samarbeid for

scenekunstfeltet i Nord-Norge.

Det nye er, etter innspill fra folk i feltet, at det nå står:

Davvi – Senter for scenekunst skal:

• Være et regionalt senter for kompetanseutvikling, nettverk og samarbeid for

scenekunstfeltet, herunder dans, teater og andre performative uttrykk, i Nord-Norge.

I arbeidet med et kompetansesenter så er det meningen at kompetansesenterets aktivitet og tilbud skal vokse, sier Bernt, både med flere residensmuligheter i landsdelen (inkludert hjemme-residenser), mer produksjonsstøtte, mer midler til både ArtLab og Uredd og mer samarbeid med andre organisasjoner. Bernt informerte om at de ansatte og prosjektlederne i RadArt og Dansearena nord for tiden har en pågående workshop for å stake ut kursen for hvordan senteret skal komme til å se ut de første årene av sin eksistens. Moderator for workshopen er Maria Utsi.

Som informasjonsansvarlig i Radart vil jeg også nevne en annen viktig ting i forbindelse med stiftelsen av Davvi – Senter for scenekunst. Dette er at Hege Pålsrud, som leder prosjektet Tallenes Tale, nå er i sluttføringen av Tallenes Tale 3. I denne undersøkelsen har 98 % av besvarelsene stilt seg positive til et kompetansesenter. I Tallenes tale 3 har det også vært spurt hva medlemmene ønsker at et slikt kompetansesenter skal være. Disse besvarelsene blir tatt med i betraktningen når det kommer til det videre arbeidet med kompetansesenteret. De prosjekter som finnes i henholdsvis Radart og Dansearna nord skal fortsette i Davvi. Dette gjelder både ArtLab, Skrivestøtten, Uredd, Produsentstøtten og Residensordningen.

Målet med et felles kompetansesenter er at tilbudet skal vokse, sier Bernt, at sammenslåingen skal generere flere midler og at de eksisterende prosjekter blir faste poster, heller enn at det må søkes om midler igjen og igjen til våre faste prosjekter.

Når det gjelder RadVent så er tanken at RadArt skal beholde akkurat dette prosjektet. RadArt vil fortsette å være en medlemsorganisasjon også etter stiftelsen av Davvi. RadArt vil fortsette å fasilitere møtepunkter for scenekunstnere i nord og vil, som sagt, beholde RadVent som en årlig indremedisinsk festival der vi også inviterer publikum inn i scenekunstens tilblivelse.

Maja Bohne Johnsen, Informasjonsansvarlig RadArt – nettverk for fri scenekunst