Gå til innhold

RadArt – nettverk for fri scenekunst

RadArt – nettverk for fri scenekunst er en nettverksorganisasjon for scenekunstmiljøet i Nord-Norge.

RadArts formål er å styrke og utvikle scenekunstfeltet i nord.

RadArt startet opp i 2004 som et kollegialt Tromsø-nettverk for frie scenekunstnere og siden starten har Rådstua Teaterhus i Tromsø sentrum vært hjertet i organisasjonen og nærmeste samarbeidspartner.Her tilbys kontorplasser, scenerom, øvingslokaler, kafé og et kollegialt fellesskap for medlemmene.

I 2009 gikk RadArt igjennom en nyorganisering og har siden hatt fokus på synliggjøring og profesjonalisering, på å tilby kompetanseheving for nettverkets medlemmer, og å øke antall produksjoner og gjestespill samt økt publikumstilslutning til Rådstua Teaterhus. Dette arbeidet er fulgt opp gjennom flerårige prosjekter:

 • «Prosjekt RadArt» (2010-2012)
 • Tallenes Tale – medlemsundersøkelser om
  økonomi, organisering og arbeidshverdag, 2012/2014
 • «Psst! Synlig scenekunst i nord (2013-2015)
 • «ArtLab» (2013-2015)
 • «Prosjekt Radius» (2016-2018)
 • «Uredd» (2017-2019)
 • «RadArt Marked» (2017-2019)

RadArt har i siden 2009 gjennomført faste arrangement med ulikt fokus:

 • RadVent, en minifestival med alt som rører seg i scenekunstmiljøet i regionen
 • Vårscenefest – Tromsø Scenekunstfestival (årlig festival siden 2010)
 • «Møt en scenekunstner” – en del av RadVent
 • Kurs og kompetansehevende tiltak
 • Bransjelunsjer
 • Vaffelfrokoster

Styret 2020

Styreleder Bernt Bjørn er norsk-samisk skuespiller og sanger med 35 års erfaring fra scene, film og TV. Revitalisering av sjøsamisk kultur og selvforståelse har vært viktig i hans arbeid. Han har lang erfaring i å arbeide med nye scenetekster, og vært sentral i opprettelsen av nettverk og samarbeidsprosjekter på tvers av fagfelt og institusjonstilhørighet, slik som RadArt, Vårscenefest og Frilanskrets Nord i Skuespillerforbundet. Bernt var en av grunnleggerne av Nord-Norges første profesjonelle frigruppe, Totalteatret og leder i dag Stiftelsen Ferske Scener sammen med Kristina Junttila og Kristin Bjørn.

 

Stine Hemmingsen er frilans skuespiller utdannet ved Royal Conservatoire of Scotland og The Lee Strasberg Theatre & Film Institute i New York. Hun har skrevet og co-deviset sammen med medstudenter i Skottland stykket Cold Turkey som ble vist på On The Verge Festival, RCS, i Glasgow våren 2017. Stine bor i dag i Tromsø og har vært engasjert i flere av Tromsø Byteater sine forestillinger, ROBIN – En Røverhistorie (2017), Tilde og Kampen Mot Era (2018) og Maja og Minimonsteret (2018).

 

 

 


Kristin Solberg

(oppdateres)

 

Hege Holte Østbye er dansekunstner, med 20-års karriere i bl.a. Norges nasjonale kompani Carte Blanche, med forestillinger i inn- og utland av koreografer som Jo Strømgren, Ohad Naharin, Ina Christel Johannessen og Eva-Cecilie Richardsen m.fl. Parallelt har hun undervist, holdt workshop og koreografert ved ulike arenaer i Bergen og Tromsø.
Østbye er i dag frilans med base i Tromsø og jobber i produksjoner på HT og NoSo, samt underviser på Kulturskolen, Fnnd og Studio Pilates. Hun har en Bachelor i idrett, og tilbyr coaching og treningsveiledning med fokus på «den hele utøver».

 

Tormod Lindås Olsen
(oppdateres)

Varamedlem: Marte Liset er ansatt ved Universitetet i Tromsø der hun underviser i drama/teater og muntlig fortelling. Hun har de siste årene hatt forskningsfokus på «teatermøter med barn» og undersøkt aktørens muligheter og utfordringer i møter med barnepublikum i interaktive forestillinger. Marte er leder for Nordnorsk fortellerforum som hun var med å starte i 2008, og har lang erfaring med å fortelle for barn og voksne på ulike arenaer. Marte var forteller/ skuespiller/ aktør i produksjonene Englevind og limonade (3-6 år) i 2007, Møterommet (1-2 år) i 2009 og Trompetkonserten (3-6 år) i 2011.