Gå til innhold

RadArt – en historie om å gå over grensene

RadArt startet opp i 2004 som et kollegialt Tromsønettverk for frie scenekunstnere. Formålet var ”å legge til rette for og stimulere til produksjon av samtidens norske og internasjonale scenekunst og prosjekter som krysser kunstgrensene”.

Siden starten har Rådstua Teaterhus, som ligger i Tromsø sentrum, vært hjertet i organisasjonen. Her tilbys kontorplasser, scenerom, øvingslokaler, kafé, lagerplass og et kollegialt fellesskap for selvstendige kunstnere. Dekning av husleia var Tromsø Kommunes fødselsgave til den nye organisasjonen – en avtale de har fornyet hvert år siden.

Utgangspunktet for RadArt var å lage en ny type kunstnerorganisasjon som skulle samle alle med tilknytning til det frie scenekunstfeltet i Tromsøregionen: skuespillere og dansere, billedkunstnere og musikere, produsenter og teknikere. Alle typer uttrykk og virksomhet var velkommen, dans, teater, performance, fortelling, stand-up.

Hva den nye nettverksorganisasjonen skulle hete, var gjenstand for mange diskusjoner. En ønsket seg et navn som skilte seg ut. Det måtte fungere like godt på engelsk som på norsk. Forslag som Tromsø scenekunstforum ble forkastet fordi det minnet for mye om Nordnorsk scenekunstforum som fikk et kort og nokså begivenhetsløst liv noen år før. Det var viktig å finne et navn som fikk den nye organisasjonen til å skille seg ut fra tradisjonelle fagforeninger eller interesseorganisasjoner. Organisasjonen skulle være et praktisk fellesskap som resulterte i samarbeid og mer innovativ scenekunst.

Det var Lawrence Malstaf som kom opp med navnet RadArt. Navnet har mange assosiasjoner.
RadArt er en radar, som tar i mot og sender nasjonale og internasjonale impulser. RadArt kan være en forkortelse for radical art, og det kan kobles til Rådstua, som heter raadstua.no på nett.

Siden den spede starten, har aktiviteten og medlemsmassen vokst, og RadArt fremstår som en viktig dynamo for dens 81 medlemmer og 13 støttemedlemmer.

Aktiviteten de første årene
RadArt var fra starten av drevet på dugnad. Det ble også lagt mye arbeid ned i ulike prosjekter som skulle samle kultur, næring og akademia i Tromsø. Etter hvert ble disse initiativene overtatt av andre aktører, men arbeidet og resultatene det skapte var med å synliggjøre kulturfeltets behov. Denne synliggjøringen var viktig for opprettelsen av Tromsø kommunes Kulturnæringsfond – INTRO. Det så dagens lys i 2010, og ble raskt en viktig finansieringskilde for prosjekter i regi av RadArt. I 2012 kom også Sparebankstiftelsens Kulturnæringsfond, som også ble en viktig støttegiver for kulturnæringsbedriftene i RadArt.

RadArt var forberedt og klar da disse ordningene så dagens lys.

Nyorganisering fra 2009 – RadArt blir et prosjektnettverk 
I 2009 ble det klart at RadArt måtte gjøre et løft for å styrke den frie profesjonelle scenekunstens posisjon i Tromsø, og spesielt på Rådstua Teaterhus. Til dette trengtes midler. Dette arbeidet var for stort til å kunne drives på dugnad. RadArt startet derfor det tre-årige «Prosjekt RadArt». Prosjektet hadde tre hovedmål:

  • Synliggjøre kvaliteten og variasjonen i den frie scenekunsten
  • Profesjonalisere og øke antallet gjestespill og produksjoner av fri scenekunst
  • Tilby kurs og kompetanseheving for RadArts medlemmer

Tromsø kommune ble samarbeidspartner. De bidro med prosjektleder i 40% stilling i tre år.Et viktig premiss var at aktivitetene skulle baseres på initiativ og vilje fra medlemmene. For å skape handling bygde man på medlemmenes egne behov og viljen til å få disse behovene dekt. De som brant for en idé, fikk også ansvar for å søke inn midler og styre gjennomføringen. Prosjekt RadArt kunne stille med prosjektlederens innsats og noe midler.

Prosjekt RadArt ble starten på en intens oppbyggingsperiode som fortsatt pågår. Scenograf og produsent Hege Pålsrud ble ansatt som den første prosjektlederen. Våren 2011 gikk performancekunstner og produsent Kristina Junttila inn i stillingen. Styringsgruppa for prosjekt RadArt ble i hele perioden ledet av Kristin Bjørn, med representanter for styret i RadArt, Rådstua Teaterhus og Tromsø kommune som medlemmer.

Samarbeidet med Rådstua Teaterhus
Etter tre år kunne prosjektperioden oppsummeres som en formidabel suksess. Samarbeidet med Rådstua Teaterhus hadde skapt en vinn-vinn situasjon for begge parter. Plattformen for samarbeidet ble formulert slik av partnerne ved årskiftet 2011-2012:

Tromsø Kommune har gitt Rådstua Teaterhus et spesielt ansvar for den frie scenekunsten.

Rådstua og RadArt har felles programutvalg som kuraterer nasjonale og internasjonale gjestespill.

Vi samarbeider om kurs og workshops med gjestende kunstnere. Så ofte som mulig knytter vi også til oss andre samarbeidspartnere som HATS kompetansesenter for revy og teater, og Kunstakademiet i Tromsø.

Ved å utnytte hverandres styrker, ønsker vi å skape prosjekter som kan fremme og styrke den frie scenekunsten i regionen, kunstnerisk, organisatorisk og økonomisk.

Aktivitet og økonomi
Antall medlemmer i RadArt eksploderte fra reorganiseringen i 2009. Fra 15 ved inngang til 2009 til 75 ved utgangen av 2011. Den økte aktiviteten og mulighetsrommet som ble skapt i byen gjorde at mange valgte å etablere seg, eller reetablere seg i byen. Flere nøkkelpersoner kom tilbake etter endt utdanning og utenlandsopphold, og etablerte seg i Tromsø med familiene sine.

Inntektene ved Rådstua Teaterhus og i RadArt ble nesten tredoblet de første årene. Fra om lag 1 million i 2008 til 3 millioner i 2011. Denne utviklingen har fortsatt.

Tallene inkluderer ikke medlemmenes egen virksomhet. Oppstarten i prosjekt RadArt sammenfalt med en stor økning i medlemmenes aktivitet, og også en økning i tilskuddene gjennom prosjektstøtteordningen for fri scenekunst i Norsk Kulturråd. Bare våren 2010 fikk medlemmene i RadArt rundt 5 millioner i prosjektstøtte fra diverse støtteordninger. Satsingen i Tromsø ble altså tidlig sett og anerkjent av Kulturrådet og andre nasjonale faginstanser. Tromsø kommunes andel av dette var ca 200 000,-.

Andre samarbeidspartnere
Fra starten av har RadArt hatt fokus på å utnytte eksisterende institusjoner og ordninger. Det har aldri vært et mål at RadArt skal bli størst mulig. I og med at RadArt ikke har hatt faste driftsmidler, har det vært naturlig å se etter samarbeidspartnere som har formål som passer med RadArts mål.

HATS, kompetansesenter for revy og teater i Nord-Norge ble tidlig en viktig samarbeidspartner på kurs og faglig utvikling. Nasjonalt var Danse- og Teatersentrum og ProScenviktige samtalepartnere, særlig i den første perioden.

PR og informasjonsbyrået Rød Tråd, Hålogaland Teater, Tromsø Bibliotek, galleriene Kurant og Small Projects, DanseArena Nord og ikke minst Forum for Nordnorske Dansekunstnere er eksempler på samarbeidspartnere som har vært viktige for å øke synligheten og tilgjengeligheten for fri scenekunst i regionen.

Resultater som overgikk alle forventninger

Gjestespill og festivaler

I samarbeid med Rådstua Teaterhus jobber RadArt for at huset skal være et attraktivt spillested for profesjonell scenekunst. Arbeidet som er lagt ned i dette har ført til en fomidabel utvikling fra 2 gjestespill i 2009 til 12 i 2012. Det er inspirerende og utviklende for både publikum og fagmiljøet i byen å få oppleve mangfoldig scenekunst på høyt nivå. Å invitere gjester til Tromsø bidrar også til å sette Tromsø på kartet i miljøet og det kommer gode tilbakemeldinger fra gjestende artister om måten de blir mottat på Rådstua. I løpet av den første prosjektperioden ble det også etablert to festivaler:

RadVent – RadVent er en minifestival med alt som rører seg i scenekunstmiljøet i regionen. RadVent foregår første uka i desember og er RadArt-medlemmenes førjulsgave til Tromsøpublikummet. En hyllest til byen, scenekunsten og kreativiteten i adventstida. Alle RadArts medlemmer inviteres til å bidra. I 2013 ble festivalen besøkt av ca 1000 Tromsø publikummere og det ble engasjert en egen produsent til planleggingen og gjennomføringen. Festivalen har fokus på prosjekter som er i prosess og er åpen for improvisasjon og arbeidsvisninger. Under festivalen er det også lagt opp til debatter, etterpåsnakker, kurs og seminarer.

Vårscenefest – Tromsø Scenekunstfestival, ble gjennomført for første gang i 2010, under navnet SeNext. Navnet Vårscenefest kom i 2011 og festivalen har vært arrangert hvert år siden. Vårscenefest arrangeres i samarbeid med Rådstua Teaterhus og gjennomføres I månedsskiftet april /mai. Denne festivalen representerer noe nytt i Norge ved at den er kuratert av et programråd, der flertallet er valgt av årsmøtet i RadArt. Vårscenefest har særlig fokus på scenekunst som samfunnsaktør, og hvert år har festivalen et tema som diskuteres på seminar og i forbindelse med forestillingene. Vårscenefest henter inn scenekunstnere fra inn- og utland og bidrar til å gjøre Tromsø til en mer attraktiv kulturby. Eksempelvis kan nevnes programmering av forestillinger fra The Freedom Theatre fra Vestbredden, VERK produksjoner fra Norge og Samarbeidsproduksjonen Graceland fra Sverige, Finland og lokale dansere fra Tromsø (Vårscenefest 2014)

Scenetekstivalen, som er et underbruk av Vårscenefest, ble etablert i 2013. Scenetekstivalen fokuserer på nyskrevne manus og nyfødte sceniske ideer. Scenetekstivalen er et samarbeid mellom Vårscenefest, Stiftelsen Ferske Scener og Dramatikkens Hus.

RadVentskalender og Vårslipp
RadArt arbeider aktivt med å bli kjent innenfor næringslivet i Tromsø. Vi ønsker gjennom dette å fremme medlemmenes aktivitet, utvikle publikumsgrunnlaget og skaffe nye sponsorer og samarbeidspartnere. Under RadVent gir derfor RadArt ut adventsgaver til ulike bedrifter der en scenekunstner besøker bedriften med et scenekunstinnslag. I 2013 fikk fem ulike bedrifter besøk av skuespiller, dansere og teaterfaglig skrivepedagog. De samme innslagene blir også vist på Tromsø Rådhus hver dag i RadVentsuka ved lunsjtider. Det samme konseptet ble gjennomført under Vårscenefest 2014, under navnet Vårslipp.

Møt en scenekunstner – ”Møt en scenekunstner” er et konsept som har vært gjennomført under RadVent flere år på rad. En scenekunstner sitter på en kafé, klar for å svare på alle mulige og umulige spørsmål. En publikummer om gangen setter seg ned ved samme bord og får utdelt noen hjelpespørsmål for å sette i gang praten. Både inviterte gjester, som politikere og personer fra lokalt næringsliv og forbipasserende publikummere har deltatt. Målet er å øke forståelse og interesse for scenekunst ved å gi oppklarende og ny kunnskap i hyggelige omgivelser.

Kurs/kompetanseheving
RadArt arrangerer en rekke kurs og seminar knyttet til tema som publikumsutvikling, markedsføring, økonomi og faglig utvikling . Kursene arrangeres etter behov og ønsker fra medlemmene og stort sett i samarbeid med andre aktører. HATS er en hovedsamarbeidspartner og Norsk Skuespillersenter og Forum for nord-norske Dansekunstnere er også viktige samarbeidspartnere. I løpet av de tre årene med «Prosjekt RadArt» ble det gjennomført en serie kompetansehevende kurs:

  • Regnskapskurs
  • Pitchekurs/brandingkurs for kunstbedrifter
  • Kunstfaglige kurs
  • Daglig trening for dansere
  • Annen trening for skuespillere
  • Det sosiale og faglige miljøet ble styrket gjennom månedlige bransjelunsjer en gang i måneden, felles improvisasjonskvelder, fester og andre arrangement.

Det ble i 2013 arrangert fem kurs og et stort seminar i regi av RadArt. RadArt formidler kurs og seminar som er relevante for miljøet gjennom nettverket og nettsiden. Disse har vært arrangert i regi av medlemmene, gjennom deres profesjonelle virke, andre kulturaktører, institusjoner, politiske og kunstneriske organisasjoner samt offentlige instanser. RadArt bruker nå denne aktiviteten for å tilrettelegge for framtidige strategier og samarbeid. Siden aktiviteten er stor innen kurs og seminar ble det i februar 2014 opprettet et nytt utvalg som ledes av Alexander Martinsen. Utvalgets mandat er å tenke langsiktig i forhold til kompetanseheving for medlemmene og programmere årshjul for kurs og seminar. Dette vil gjøre det mer forutsigbart for medlemmene. Vi ønsker å samarbeide med Scene Bodø og scenekunstmiljøet i Finnmark om samkjøring av kursrekker og invitasjoner til kurs i Tromsø.

Nasjonal synliggjøring
De siste årene har RadArt også jobbet med synliggjøring i resten av landet. RadArts måte å organisere seg på blir lagt merke til lokalt og nasjonalt. Fra 2009 har RadArt blant annet hatt «Inspirasjonsforelesninger» på Nasjonalt fagforum for Kulturskolerådet, nyopprettet nettverk for filmkunstnere i Tromsø, nettverket Scene Bodø og konferanse i regi av Dansearena Nord. Tidligere har vi holdt foredrag i Trondheim, Bergen og Stavanger om tankegangen bak RadArt. Nyetablerte nettverksorganisasjoner søker til RadArt for erfaringsoverføring om oppbyggingg og organisering. I desember 2014 planlegger vi et seminar under Showbox om Organiseringen av det frie scenekunstfeltet. Tanken bak seminaret er å dele erfaringer med andre nettverksorganisasjoner, bygge nettverk og synliggjøre RadArt og medlemmenes aktivitet.

Residens Tromsø
Med samarbeidspartnere innenfor alle kunstsjangrene leder RadArt arbeidet med å skape et kunstnerresidens i Tromsø. Foreningen Residens Tromsø ble stiftet høsten 2013, med Ingvill Fossheim fra RadArt som styreleder. De ulike organisasjonene i foreningen kurerer sine egne residensprogram og RadArt har som mål å ha en residenskunster i året. Under Vårscenefest i mai 2014 gjestet kunstneren Kaja Kann festivalen gjennom residensprogrammet.

Tallenes Tale
Tallenes Tale er en medlemsundersøkelse om økonomi, organisering og arbeidshverdag for RadArtsmedlemmer gjennomført av RadArt i 2012. Den bygger på regnskapstallene fra medlemmene fra 2011. Undersøkelsen fikk stor oppmerksomhet og RadArt fikk positive tilbakemeldinger på rapporten. En ny undersøkelse, bygd på 2013 –tallene, offentliggjøres i 2014.

Psst! Synlig scenekunst i nord 2013 – 2015

Som et resultat av «Prosjekt RadArt» fikk RadArt midler til å igangsette et nytt treårig prosjekt som har fokus på synliggjøring og styrking av det frie scenekunstfeltet i nord gjennom økt publikumsoppslutning, økt medieoppmerksomhet, økt kunnskap om det frie feltet hos beslutningstakere og økt inntjening hos medlemmene. Psst! er støttet av Troms Fylkeskommune, Tromsø Kommune, Introfondet, Sparebankens Kulturnæringsstiftelse og Norsk Kulturråd. Psst!har ansatt Hanna Solberg Christoffersen i prosjektlederstilling. Aktivitene fra «Prosjekt RadArt»-perioden videreføres og utvikles med et spesielt fokus på synlighet. I dag har flere aktiviteter i RadArt blitt en årlig begivenhet, RadArt gjør det attraktivt for scenekunstnere fra det frie feltet å bo i regionen og publikum vet at forestillingene som vises er modige og har høy kvalitet.