Gå til innhold

Samarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartner

RadArts nærmeste samarbeidspartner er Rådstua Teaterhus. Samarbeidet innebærer gjestespill, kurs, daglig utveksling av ekspertise og vår felles festival Vårscenefest. Den unike koblingen mellom det frie miljøet og administrasjonen på Rådstua har vekket interesse nasjonalt og blir ansett som en svært god modell. En stor andel av forestillingene som spilles på Rådstua produseres av RadArts medlemmer.

RadArts prosjekter er støttet av: