Gå til innhold

ArtLab – et mulighetsrom for scenekunsten i nord

FLERE AV RADARTS PROSJEKTER ER NÅ EN DEL AV DAVVI – SENTER FOR SCENEKUNST OG RADARTS NETTSIDER SKAL OPPDATERES. I påvente av oppdaterte sider finner dere informasjon om ArtLab og Uredd med mer her: https://davvi.org/

I samarbeid med Rådstua Teaterhus, Dansearena nord og Dramatikkens Hus planlegger RadArt 5-6 scenekunstlaboratorier i løpet av 2020. Laboratoriene tilrettelegges av prosjektleder, dramaturg og dramatiker Tale Næss.

Skuespillere, scenetekstskrivere, regissører, scenografer, dansekunstnere og koreografer inviteres inn i laboratoriet, hvor det også er rom for samfunnsvitere, arkitekter, komponister, musikere og andre som ønsker å gå i møte med scenekunsten. Laboratoriene åpner for nitid grunnforskning eller brede cross-over-prosjekter.

Prosjekt ArtLab vil gå over flere år og har base i Tromsø, men prosjektet beveger seg både nordover, sørover og østover mot Russland. Noen av laboratoriene vil være samarbeidsprosjekter med russiske scenekunstnere, forskere, m.v.

Labene vil åpne for møter med feltet og med et publikum som en visning, lesning, podcast eller publisering, og ved å invitere inn til samtaler i etterkant eller underveis.

ArtLab er en arena for det enkle så vel som det komplekse. For prosjekter for kropp, for ark eller for stemmen. For det etablerte scenerommet eller helt andre steder.

Konseptet hviler på erfaringene fra tidligere ArtLab arrangert i samarbeid med RadArt, Rådstua Teaterhus, Dramatikkens Hus og Hålogaland Teater i perioden 2012-2016. Da ble hele 24 ArtLaber arrangert, og flere av disse endte opp som prosjekter, forestillinger og scenetekster.

Det kom inn mange gode søknader fra hele landet til fristen på begynnelsen av året. Både unge og etablerte kunstnere med dans- og scenekunstbakgrunn søkte ArtLab for 2020.

Følg prosjektet på Facebook-siden: https://www.facebook.com/Artlab-577643212254383/

Ønsker du mer informasjon? Send e-post til prosjektleder Tale Næss: talen@online.no