Gå til innhold

Nordisk-Baltisk A-i-R 2019-2020

Troms og Finnmark fylkeskommunes Nordisk-Baltisk A-i-R 2019-2020 er et samarbeid med Kurant visningsrom, Small Projects Gallery, RadArt- Tromsø nettverk for fri scenekunst, Tromsø kunstforening, MONDO Books, Polar Film Lab, og festivalene Open Out og Insomnia.

Det nordisk baltiske A-i-R programmet ved Troms fylkeskultursenter har som mål å styrke nettverket mellom lokalt kunstmiljø og kunstnere fra land i Norden og Baltikum, samt å støtte lokale kunstnerorganisasjoner som står for kuratering av residensprogrammet og bidrar til kvalitetssikring av programmet.

Nordisk-Baltisk A-i-R 2019-2020 er støttet av Nordisk kulturkontakt – mobilitetsprogram, og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Årets gjestekunstner via RadArt er Martha Rasmussen Lubiana.

Martha Rasmussen Lubiana skal jobbe med Tromsø-baserte Stine Anette Figenschau Hemmingsen under residensoppholdet ved Nordisk-Baltisk AiR med prosjektet “Verdens Viktigste Jobb?”.

Sykehjemsansatte er en ofte undervurdert yrkesgruppe som sjeldent får den kredibiliteten de fortjener i forhold til den arbeidsinnsatsen de faktisk gjør. I Norge er majoriteten som arbeider i helsevesenet kvinner. De tar vare på bestemødre, bestefedre, fedre, mødre, søstre og brødre som ikke lenger klarer å ta vare på seg selv. De vasker, steller, ordner, skifter, pleier, renser, barberer, ruller hår, kler på, kler av, hjelper på do, hjelper i seng, triller, duller, prater og holder i live våre kjære når ikke vi andre har tid eller mulighet til å gjøre det selv. De får på mange måter samfunnet vårt til å gå rundt. De er hverdagshelter og gjør verdens viktigste jobb. Synes de også at jobben og livet er meningsfylt?

I prosjektet betrakter, anerkjenner og løfter vi damene bak pleieuniformene. Vi utforsker temaene rutiner og medmenneskelighet og kontrastene disse begrepene inneholder. Vi belyser hvordan humor ofte brukes som en “overlevelsesmekanisme” i en tidvis anstrengt arbeidshverdag som beveger seg mellom alt fra bleieskift, pandemi og død. Er helsefagarbeidere slabbedasker eller superhelter? Opplever de arbeidshverdagen som meningsfull eller hater de jobben sin?

Under residensoppholdet skal Martha og Stine jobbe videre med å intervjue helsefagarbeidere, samle inn historier og bearbeide materialet til prosjektet. Men fremfor alt skal det jobbes med dramaturgi og gå fra idé til forestilling. Målet er å komme seg så nærme en ferdig forestilling at de kan avslutte oppholdet med en visning.