Gå til innhold

RadArt Marked

RadArt – Scenekunst nord startet opp prosjektet RadArt Marked i 2017 med mål om å bygge  opp  markedsspesifikke  promoteringstjenester  i  den  nordlige  regionen, koordinere  satsing  mot  sentrale  bransjeaktører,  der  RadArt  er en koblingsboks til  festivaler,  arrangører  og  oppkjøpere og å skape  gjennombrudd  og  synlighet  for  Radarts  medlemmer på  toneangivende nasjonale  arenaer  for  fri  scenekunst.

RadArt Marked v/RadArt – Scenekunst nord arrangerte i samarbeid med Vårscenefest og Northern Network for Performing Arts seminaret Kjøp og salg av scenekunst. Målgruppen var profesjonelle scenekunstnere innen alle sjangre, samt arrangører og andre som lever av næringen, med mål om å knytte kunstnere og arrangører tettere sammen, utveksle kunnskap og erfaringer og skape samarbeid. Seminaret fokuserte spesielt på kjøp og salg av scenekunst i Norden, på hvordan forestillinger selges og finansieres og hvordan man best mulig kan utnytte de forskjellige visningsarenaene. På seminaret møttes kunstnerne, arrangørene og kulturnæringen til foredrag, dialog og mingling.

RadArt Marked er støttet av Norsk kulturfond og SNN Kulturnæringsstiftelsen.