Gå til innhold

RadArt Marked 2

FLERE AV RADARTS PROSJEKTER ER NÅ EN DEL AV DAVVI – SENTER FOR SCENEKUNST OG RADARTS NETTSIDER SKAL OPPDATERES. I påvente av oppdaterte sider finner dere informasjon om ArtLab og Uredd med mer her: https://davvi.org/

I årene som kommer vil RadArt jobbe videre for en stryket infrastruktur for det fri feltet under Marked-paraplyen. Regionreformen, nye strømninger i scenekunstpolitikken og ikke minst koronapandemien, inviterer feltet til å tenke nytt på hvordan vi organiserer oss. Med et scenekunstfelt i endring hvor også skillet mellom dans, teater og andre scenekunstuttrykk er mindre markant, er det behov for å se på hele scenekunstfeltet som en enhet.

RadArt og Dansearena Nord har de siste årene bygget et tett samarbeid og i 2019 har vi sett på muligheten for en fusjon. Dette er blitt styrebehandlet i begge styrene med positive vedtak. Samtidig har det blitt arbeidet for å etablert et kompetanse- og produksjonssenter for hele regionen. Ideen er blitt møtt positivt i scenekunstfeltet og på politisk og administrativt nivå, lokalt, regionalt og nasjonalt. En fusjon mellom Dansearena nord ogRadArt til et Senter for Scenekunst er framtidsrettet fordi vi vil styrke infrastrukturen for produksjon og formidling ved å bruke kompetanse som allerede er til stede, men som i dag utnyttes for dårlig. Å tenke felles bruk av ressurser, kompetanse og nettverk vil være en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte å gjøre et samlet løft for de frie scenekunstmiljøene i nord på.

RadArt – nettverk for fri scenekunst startet opp prosjektet RadArt Marked i 2017 med mål om å bygge opp markedsspesifikke promoteringstjenester i den nordlige regionen, koordinere satsing mot  sentrale bransjeaktører, der RadArt er en koblingsboks til festivaler, arrangører og oppkjøpere og å skape gjennombrudd og synlighet for Radarts medlemmer på toneangivende nasjonale arenaer for fri scenekunst. I samarbeid med Vårscenefest og Northern Network for Performing Arts arrangerte RadArt Marked seminaret Kjøp og salg av scenekunst i 2019. Seminaret samlet ekspertise og aktører fra hele landet, og representanter for festivaler i Norden.

All aktivitet i regi av RadArt kan leses inn i det overordnede prosjektet RadArt Marked; ved arbeid som retter seg mot bransjen, kompetanseheving, prosjektsamarbeid, kommunikasjon og dokumentasjon.

RadArt Marked er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune, Norsk kulturfond og SNN Kulturnæringsstiftelsen.