Gå til innhold

RadArt Marked

SEMINAR 30. april 2019

Under Tromsø Scenekunstfestival, Vårscenefest 2019
arrangerer Northern Network og RadArt Northern Platform #3

SEMINAR OM KJØP OG SALG AV SCENEKUNST
Tid: 30. april 2019 kl 10.00-18.00
Sted: Rådstua Teaterhus i Tromsø

Northern Network gjester festivalen og arrangerer Northern Platform #3 i samarbeid med RadArt og prosjektet RadArt Marked. Målgruppen er profesjonelle scenekunstnere innen alle sjangre, samt arrangører og andre som lever av næringen. Målet er å knytte kunstnere og arrangører tettere sammen, utveksle kunnskap og erfaringer og skape samarbeid. Seminaret fokuserer spesielt på kjøp og salg av scenekunst i Norden, på hvordan forestillinger selges og finansieres og hvordan man best mulig kan utnytte de forskjellige visningsarealene. Det inviteres bidragsytere fra mange aktører i Troms, samt fra Island, Finland, Sverige, Grønland.

Seminaret er gratis.
Link til påmelding (kommer)

(Informasjon om programmet oppdateres fortløpende.)

BOLK 1
kl 10.00-12.45
Hvordan programmerer vi og hva trenger vi fra scenekunstnere?

BOLK 2
kl 13.00-14.00
Presentasjon av RadArt Markeds prosjektdeltakere.

BOLK 3
kl 14.45-15.00
Redegjøring av ulike støtteordninger mht nordisk samarbeid og turné.

BOLK 4
kl 15.00-15.30
Presentasjon av representanter fra det kommersielle markedet.

BOLK 5 – KOMMERSIALISERING
kl 15.30-16.00
Presentasjon av scenekunstaktører i nord som arbeider strategisk mot et kommersielt marked.

BOLK 6 – LETS MEET! Nordic Dating Bureau
kl 16.00-18.00
Servering av varm suppe og netWorking

Informasjon om deltakere til de ulike bolkene kommer.

For øvrige henvendelser:
Anne Katrine Haugen, prosjektleder: radartmarked@radart.no

RadArt Marked startet opp i 2017 med mål om å bygge  opp  markedsspesifikke  promoteringstjenester  i  den  nordlige  regionen, koordinere  satsing  mot  sentrale  bransjeaktører,  der  RadArt  er en koblingsboks til  festivaler,  arrangører  og  oppkjøpere og å skape  gjennombrudd  og  synlighet  for  Radarts  medlemmer på  toneangivende nasjonale  arenaer  for  fri  scenekunst.