Gå til innhold

RadArt søker erfaren prosjektleder til RadArt OPP

TAKK TIL SØKERE TIL STILLINGEN SOM PROSJEKTLEDER FOR RADART OPP
På grunn av coronapandemien utsettes ansettelsesprosessen til samfunnssituasjonen er mer avklart.

Scenekunstfeltet i Nord-Norge er inne i en spennende periode. Det arbeides for å skape nye samarbeidsstrukturer, og viljen til å tenke nytt er stor i hele scenekunstfeltet. RadArt samarbeider tett med Dansearena nord om etableringen av et kompetansesenter for hele scenekunstfeltet i Nord-Norge, hvor målet på sikt er en stabil finansiering, med en stab av medarbeidere som arbeider for å tilrettelegge og bistå det frie scenekunstfeltet i nord.

Vi starter nå prosjektet RadArt OPP som har fokus på utvikling og styrking av scenekunstfeltets nedslagsfelt og kompetanse, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektperioden er 3-årig.

Prosjektleder er kontaktperson, koordinator og budsjettansvarlig for det 3-årige prosjektet RadArt OPP. Arbeidet omfatter forarbeid, søknadsskriving, planlegging og gjennomføring av prosjektet. I tillegg vil koordinering av aktivitetene som prosjektet inneholder være en vesentlig del av arbeidsdagen . Prosjektleder er bindeledd mellom samarbeidspartnere og vil derfor forhandle på vegne av prosjektet. Stillingen krever gode samarbeidsevner og fleksibilitet med noe helg/kveldsarbeid, særlig i forkant av større arrangementer.
Noe reiseaktivitet må påregnes. Arbeidssted er på Rådstua Teaterhus i Tromsø.

Du må:

· Ha et sterkt engasjement for scenekunst
· Ha ledererfaring
· Ha overblikk og være god på detaljer
· Være oppsøkende og aktiv
· Kunne jobbe under tidspress
· Jobbe strukturert og målrettet
· Ha sterke kunnskaper i norsk og gjerne andre språk
· Være selvstendig og utadvendt

Vi tilbyr:

· Spennende utfordringer og muligheter til personlig utvikling
· Stor grad av selvstendighet i samarbeid med styringsgruppe og sekretær
· Mulighet til å være tett på utviklingen av scenekunst i Nord-Norge
· Trivelig kontorplass på Rådstua Teaterhus
· Et sterkt faglig nettverk med høye ambisjoner
· Lønn etter avtale i 100% stilling i prosjektperioden

Søknadsfrist: 27.02.2020
Send søknad til: styreleder@radart.no
Stillingstittel: Prosjektleder
Sted: Vestregata 48, 9008 Tromsø
Kontaktperson: Bernt Bjørn, styreleder i RadArt, 93025441, styreleder@radart.no
Kontoradresse: Vestregata 48, 9008 Tromsø

Bilde fra forestillingen Eksogen av Intakt. Foto: Hydar Dewachi