Gå til innhold

RadArt OPP

Bernt Bjørn er konstituert som midlertidig prosjektleder for RadArt OPP.

Det 3-årige prosjektet RadArt OPP er i gang med fokus på utvikling og styrking av scenekunstfeltets nedslagsfelt og kompetanse, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Scenekunstfeltet i Nord-Norge er inne i en spennende periode. Det arbeides for å skape nye samarbeidsstrukturer, og viljen til å tenke nytt er stor i hele scenekunstfeltet. RadArt samarbeider tett med Dansearena nord om etableringen av et kompetansesenter for hele scenekunstfeltet i Nord-Norge, hvor målet på sikt er en stabil finansiering, med en stab av medarbeidere som arbeider for å tilrettelegge og bistå det frie scenekunstfeltet i nord.

På grunn av situasjonen som koronaviruset har skapt har styret i RadArt bestemt at ansettelsesprosessen av Prosjektleder for det 3-årige prosjektet RadArt Opp utsettes til situasjonen er mer avklart. Samtidig er det viktig å ha en person til å ivareta underprosjektenes fremdrift og videreutvikle forarbeidet til en eventuell sammenslåing mellom Dansearena nord og RadArt. Bernt Bjørn er, som styreleder i RadArt, godt kjent med arbeidet og er konstituert som prosjektleder for RadArt Opp i 40% stilling frem til juli 2021.

 

Bilde fra forestillingen Eksogen av Intakt. Foto: Hydar Dewachi