Gå til innhold

Radvent 2020

Det er med kjempestor glede, ørlite usikkerhet, brennende engasjement og høye forventninger at vi ønsker velkommen til Radvent 2020!

Mot slutten av dette underlige året retter vi fokuset innover mot selve arbeidet med kunsten. Med god fysisk avstand skal vi komme nært inn på Radart-kunstneres prosjekter. Årets Radvent inneholder blant annet Kunstnermøte, Artlab og feedbacksessions hvor det vil være fokus på tilbakemelding fra fasilitator og publikum.

Vi ser fram til gode, faglige møter med den kritiske diskursen i fokus!

Sees på Rådstua 3.-5. desember!

Hilsen årets festivalprodusenter
Stine Anette Figenschau Hemmingsen og Silje Solheim Johnsen

Radvent er støttet av Norsk Kulturråd og Rådstua Teaterhus

For mer detaljer om programmet, se lengre ned på siden


PÅMELDING ARRANGEMENTER:

I år er alle Radvents arrangementer gratis. Påmelding er bindende, og må skje i tide. Vi ber alle respektere og forholde seg til dette, da det er mange ekstra hensyn som må tas med tanke på smittevern.

Påmelding til: festivalradvent@gmail.com innen mandag 30. november

Skriv hvilket arrangement det gjelder i emnefeltet, og e-posten må inneholde fullt navn og telefonnummer. Vi ønsker en egen mail for hvert arrangement en vil melde seg på, og en kan kun sende påmelding på vegne av seg selv.

Max antall deltakere per arrangement er 10 stykker.
Du vil motta en svarmail med bekreftet plass. Hvis arrangementet er fullt vil du også få beskjed om dette.

Skulle du bli syk eller få symptomer, ber vi deg melde fra til oss snarest at du ikke kan delta på arrangementet. Ikke møt opp ved sykdom eller symptomer.

SMITTEVERN UNDER RADVENT:

Bli hjemme ved sykdom
Hold avstand, respekter plassering av stoler
Forlat lokalet gjennom oppgitt utgang mellom arrangementer
Bruk håndsprit og vask hender


PROGRAM:

Torsdag

Torsdagen under Radvent møter vi kunstner Tale Næss. Hun vil snakke om sitt arbeid med og interesse for flerstemmighet og polyvokalitet i scenekunsten. Tale vil trekke fram konkrete eksempler fra tekster og prosjekter hun har vært involvert i den siste tiden, og legge til rette for utprøving av kollektiv skriving for kropp og penn i rommet.

Tale Næss (1969) er dramatiker, dramaturg og forfatter bosatt i Tromsø. Næss har hovedfag i filmvitenskap og PhD i kunstnerisk utforskning i scenetekst fra Kunsthøgskolen i Oslo. Næss har gitt ut en rekke bøker og hennes dramatikk er oppført nasjonalt og internasjonalt. Næss har en særlig interesse for interdisiplinært arbeid sammen og har samarbeidet med billedkunstnere og komponister gjennom en årrekke. Dette har resultert i en rekke dramatiske installasjoner, prosjekter for weben, operaer, oratorier og korverk.Hun er en del av scenekunstkollektivet STATEX.

Påmelding til: festivalradvent@gmail.com
Påmeldingsfrist mandag 30. november. Max 10 deltakere.

Skriv «Kunstnermøte: Tale Næss» i emnefeltet, og e-posten må inneholde fullt navn og telefonnummer.

Denne dagen inkluderer lunsj for alle deltakere. Gi beskjed ved påmelding om det må tas spesielle hensyn vedrørende mat.


Fredag

Velkommen til to-kaffe med ukas ArtLab. Vi har ofte undersøkt hvordan vi med scenekunst kan organisere lykkelige felleskap, men kan dette organiseres og er to-kaffen lykkelig? ArtLaben er oppstart av prosjektet Lykkejegerne med Kristina Junttila og Rebekka Brox Liabø.

ArtLab er scenekunstlaboratorier drevet av RadArt og Dansearena Nord i samarbeid med Rådstua Teaterhus. Labene har laborantens prosjekt i fokus og publikum inviteres inn til visninger og manifestasjoner. Dramatiker og dramaturg Tale Næss kuraterer i dag labene. I ArtLaben Lykkejegerne som er den fjerde laben i sesong to, samarbeider vi også med Universitetet i Tromsø.

Påmelding til: festivalradvent@gmail.com
Påmeldingsfrist mandag 30. november. Max 10 deltakere.
Skriv «Artlab: Lykkejegerne» i emnefeltet, og e-posten må inneholde fullt navn og telefonnummer.

 

Soloarbeidet ERIK er et prosjekt helt i oppstartsfasen. En solo med og om Erik 19 år, av Silje Solheim Johnsen og Erik.
Prosjektet presenteres for publikum med beskrivelse av prosjektets utgangspunkt, tanker om koreografikonsept og utøvervalg, eksempler på metodebruk, og videomateriale av utøver.
Vi vil diskutere, for å kunne definere tydeligere hva som verdsettes og hva som vekker interesse ved en utøver, for Silje og for publikum. Vi er interesserte i å få informasjon om hva publikum ser på som verdifullt i denne typen arbeid, og diskutere metoder, framgangsmåter og fallgruver for arbeidet.

Påmelding til: festivalradvent@gmail.com
Påmeldingsfrist mandag 30. november. Max 10 deltakere.
Skriv «Feedbacksession: Soloarbeidet ERIK» i emnefeltet, og e-posten må inneholde fullt navn og telefonnummer.


Lørdag

Haíresis er en konsertforestilling som handler om trolldomsprosessene i Finnmark på 1600-tallet. En forteller, en korleder og et kor i et digitalt lydlandskap. Tekster fra før og nå. Vi prøver å forstå hva som skjedde.
Forestillingen har première på Festspillene i Nord-Norge i juni 2021.

Vi ønsker å prøve ut dramaturgiske grep. Ida leser utdrag og samtaler med publikum, i samarbeid med dramaturg Lina Killingdalen. Manuset er en collage av tekster med ulik karakter. Vi leter etter skarpe brudd med aktive mellomrom der publikums medskapelse kan finne sted. Vi ønsker å undersøke hva som skjer i mellomrommene, hvordan tekstene resonnerer i hverandre, hvilke assosiasjoner og bilder publikum får i hodet, hvor mye informasjon som er nødvendig og hvordan vi kan skape de mest spennende mellomrommene.

Mer info om prosjektet: www.hairesis.org

Prosjektet er støttet av:
Fritt Ord, Kulturrådet, Sparebank1 Nord-Norge/Samfunnsløftet, Vårscenefest, Dramatikkens Hus, Ferske Scener, FFUK, Det norske komponistfond og Festspillene i Nord-Norge.

Påmelding til: festivalradvent@gmail.com
Påmeldingsfrist mandag 30. november. Max 10 deltakere.
Skriv «Feedbacksession: Haíresis» i emnefeltet, og e-posten må inneholde fullt navn og telefonnummer.

 

En ung mann kommer flyttende til Vardø. Alle vet hvem han er, og hvilken jobb han har fått. Det står i avisa. En middelaldrende kvinne kommer hakk i hæl. Ingen vet hvem hun er, eller at hun er der. Mens den unge mannen prøver å få organisert et helt spesielt jubileum for byens mest unike innbygger, utkjempes en kamp på liv og død hvor absolutt alle triks er tillatt.
Vi skal lese deler av manusutkastet, og diskutere det som blir lest, og håper at noen av publikummerne kan være med og lese.
Dette er en dypt alvorlig tekst med mye komikk. Vi ønsker å snakke om balansepunktet mellom komedie og tragedie i denne teksten.

Påmelding til: festivalradvent@gmail.com
Påmeldingsfrist mandag 30. november. Max 10 deltakere.
Skriv «Feedbacksession: Jeg kommer over fjellet» i emnefeltet, og e-posten må inneholde fullt navn og telefonnummer.