Gå til innhold

Tallenes Tale 3

FLERE AV RADARTS PROSJEKTER ER NÅ EN DEL AV DAVVI – SENTER FOR SCENEKUNST OG RADARTS NETTSIDER SKAL OPPDATERES. I påvente av oppdaterte sider finner dere informasjon om ArtLab og Uredd med mer her: https://davvi.org/

Tallenes tale 3 er en oppfølging av medlemsundersøkelsene Tallenes Tale 1 og 2 gjennomført i 2012 og 2014. Tallenes Tale 1 og 2 vakte stor interesse i det frie scenekunstfeltet nasjonalt og ble et viktig datagrunnlag for foredrag, debatter og medieoppslag.

Tallenes tale 3 starter opp i løpet av våren 2020 og er en oppfølging av de tidligere undersøkelsene for å se utviklingen i scenekunstfeltet siden disse. Undersøkelsen skal også finne ny relevant kunnskap. Yrkesliv og økonomi stod i fokus de to første undersøkelsene. Tallenes tale 2 ble avviklet parallelt med Telemarksforsknings’ Kunstnerundersøkelsen 2013. RadArt fikk tilgang til gjenbruk (og forenkling) av aktuelle spørsmål for å kunne være i dialog med denne undersøkelsen. Svarene fra RadArts medlemmer viste til tydelige tendenser som ikke korrelerte med konklusjoner i den nasjonale undersøkelsen.

RadArt og scenekunstfeltet er i konstant endring. RadArt søker nå sterkere samarbeid med scenekunstfeltet i hele nord: Nordland  fylke og det som nå er Troms og Finnmark fylke. Undersøkelsen vil forsøke å fange opp aktører i scenekunstfeltet i hele dette området. Den vil bestå av både kvantitative og kvalitative metoder. Forrige undersøkelse viste at intervjuer var et vesentlig tilskudd til tallmaterialet.

Prosjektleder for Tallenes Tale 3 er Hege Pålsrud.

For mer informasjon kontakt Hege Pålsrud på e-post: hegepalsrud@gmail.com