Gå til innhold

Uredd – RadArts utviklingsprogram for scenekunstnere i etableringsfasen

Uredd er RadArts utviklingsprogram for scenekunstnere som er i etableringsfasen og har tilknytning til Nord-Norge. Den nåværende runden av Uredd foregår fra september 2020 og til februar 2022, og har fem deltagere.

 

BIANCA HISSE

Bianca Hisse er en brasiliansk kunstner med base i Tromsø. Hun arbeider med visuell kunst og bevegelsesbaserte situasjoner, og praksisen hennes undersøker hvordan dagens samfunn koreograferes, og hvordan det ofte materialiseres gjennom installasjoner, skulpturer og inngrep i den offentlige sfære. Kryping, rulling og å legge seg ned i offentlige rom, er et tilbakevendende element i hennes nylige arbeider hvor hun fokuserer på uuttalte kollektive regler for adferd og koreo-politisering av hverdagslivet. Under talentprogrammet Uredd fortsetter Bianca sin forskning på ikke-vertikale bevegelser, forsøker å endre på kroppens iboende vertikalitet og stille spørsmål ved dens dominante posisjon.

 

 

 

KIRSTI HEITMANN

Kirsti Heitmann er Senjaværing med bachelorutdanning i Skuespill fra Liverpool Institute for Performing Arts. Hun bor for øyeblikket i London, der hun jager etter skuespillerdrømmen. Så langt har hun jobbet mye innenfor immersive-teatermiljøet, der hun blant annet har vært involvert i Jorvik Viking Festival og The Crystal Maze Live Experience – West End. Kirsti er en skapende utøver og en aspirerende dramatiker. Sommeren 2019 tok hun og teatergruppen hennes Loft en forestilling, skrevet og regissert av Kirsti, til tre forskjellige festivaler i England og Norden.
Under Uredd 2020 skal Kirsti skrive et manus, med ambisjon om å publisere og utvikle teksten scenisk. Hun ønsker å bruke Uredd til å utvikle seg som dramatiker, bygge et kreativt nettverk hjemme i Nord, og finne sin stemme som skribent, kvinne og nordlænning.
Foto: Kate McDonald

 

 

MATIAS BJUNE PEDERSEN

Matias Bjune Pedersen er 24 år og fra Ljønes utenfor Bodø.

Han ble uteksaminert i 2019 fra Teaterhøgskolen Nord (Tidl. HiNT). Det siste året har han blant annet turnert i Den Kulturelle Skolesekken med forestillingene «Pirater fra Karibien», «Star Wårs med å» og «Bergtatt».

Matias er opptatt av teaterlivet i Bodø, og ønsker å bygge dette. Sammen med sine teaterkolleger ønsker Matias å starte et teaterkompani i Bodø. «Salten Friteater» skal være det første, profesjonelt produserende, teaterkompaniet i byen.

 

 

 

 

 

KARIANNE ANDREASSEN

Karianne Andreassen er dansekunstner fra Tromsø. Hun har en BA i dans fra London Studio Centre i London og har siden 2015 jobbet utøvende i det frie kunstfeltet i Storbritannia og Norge. Her har hun jobbet med blant annet Janis Claxton, The Royal Opera, Simone Grøtte, Katma Teater, OsloBiennalen og Hålogaland Teater for å nevne noen. I 2019 flyttet hun tilbake til Norge og etablerte seg mellom Oslo og Tromsø.

Under UREDD skal Karianne fordype seg i kunstprosjektet OPP/HAV som reflekterer rundt hennes egen og menneskets relasjon og fascinasjon til havet. Prosjektet utforsker spenningsfeltet mellom kjærlighet og redsel for dette ukjente landskapet og hvordan vi en gang kom derifra, men nå bare er besøkende i ukjent territorium. I september gjennomførte Karianne et fotoprosjekt under vann med en fotograf i Lofoten og i oktober utviklet hun en solo til CODA, Oslo International Dance Festival i oktober 2020.
Foto: Marthe Thu

 

 

HANNE KJÆRLAND OLSEN

Hanne Kjærland Olsen kommer fra Alta og bor i Oslo. Hun har en master i drama og teaterkommunikasjon og jobber som dramapedagog og podkastprodusent. I sitt kunstneriske arbeid undersøker hun på hvilken måte lyd berører lytteren.

I sitt Uredd prosjekt vil hun undersøke hvordan historier i perioden rundt andre verdenskrig lever i lokalsamfunnet. Folk i nord kalles et folk uten fortid, men hvilke historier er det vi forteller og hvilke historier forteller vi ikke? Er det mulig å gjøre de historiene som ikke fortelles nærværende igjen?

 

 

 

 

 

 

Uredd skal gi en faglig ramme og praktiske verktøy som stimulerer til kunstnerisk utvikling og gi et løft for talentfulle scenekunstnere i det frie feltet. Programmets innhold og form er utviklet ut fra erfaringer blant kunstnere i nettverket RadArt i Tromsø. RadArt fungerer som en arena for idéutvikling, nye samarbeid, erfaringsutveksling og veiledning. Gjennom Uredd formaliseres erfaring og kompetanse i nettverket og gjøres tilgjengelig for flere.

Programmet henvender seg til scenekunstnere innen alle sjangre som vil videreutvikle sitt kunstneriske uttrykk, drive sin egen kunstneriske virksomhet i det frie/prosjektbaserte feltet og vil etablere sitt kunstnerskap i tilknytning til det nordnorske scenekunstmiljøet. Kandidater søker til programmet med et kunstnerisk prosjekt, en kunstnerisk ambisjon eller en metode for kunstnerisk fordypning, som skal utvikles og iscenesettes/presenteres i løpet av programperioden.

Gjennom mentorskap, fagsamlinger og det å raskt bli del av et nettverk med andre profesjonelle kunstnere skal deltagerne stimuleres til å etablere egen virksomhet og utvikle sitt kunstfaglige potensiale.

Gjennom programmet får deltagerne:

·      utvikle sitt kunstnerskap, sin rolle som kreativ produsent og sin kompetanse om hvordan drive egen virksomhet
·      45 mentortimer med mentor som passer deltageren og dennes prosjekt
·      delta på seks fagsamlinger med forelesninger, workshops og sosiale sammenkomster. Fagsamlingene vil også inneholde  arbeidsvisninger hvor deltagerne får grundig feedback på sitt arbeid av gjestende kunstnere/fagpersoner med ulik bakgrunn
·      vise arbeidet sitt på en arena som passer sitt uttrykk
·      reise, kost og losji i forbindelse med fagsamlinger, samt en ukes honorar under arbeidet opp mot den avsluttende visningen
·      mulighet til å søke om 10 coachingtimer med en av Talent Norges coacher og delta på noen av Talent Norges aktiviteter

Fagsamlinger

Det vil bli arrangert to fagsamlinger høsten 2020, en i midten av oktober og en i begynnelsen av desember. Videre er det planlagt to samlinger våren 2021 og to samlinger høsten 2021. Fagsamlingene vil bestå av forelesninger, workshops og sosiale sammenkomster. Samlingene vil også inneholde arbeidsvisninger hvor to deltagere per samling får grundig feedback på arbeidet sitt fra øvrige deltagere samt fra gjestende kunstner/fagperson. Foredrags- og workshopholdere er ikke satt, da det faglige innholdet vil tilpasses fagområder og interesser til de fem deltagerne som vil bli valgt ut i august 2020. Den siste samlingen i 2021 vil inneholde en visning/presentasjon av deltagernes kunstneriske prosjekt/virke. Hvilken form visningen har vil tilpasses deltagernes ønsker og prosjektenes art.

Mentorprogram

Hver deltager i Uredd får tildelt en mentor som vil følge deltageren gjennom programmet. Hver deltager og mentor har 45 timer sammen de kan disponere etter behov fra programmets start i september 2020 til programmet avsluttes i februar 2022. Hver mentor velges ut av et faglig råd i samråd med deltageren for å finne en mentor som passer deltageren og dennes prosjekt best mulig.

Deltagerne i Uredd vil også få mulighet til å delta på noen av Talent Norges aktiviteter, så som å delta på ArtEx-samlinger og bruke coachingtimer, se mer om dette på www.talentnorge.no

For mer informasjon kontakt prosjektleder Jenny Svensson på uredd@radart.no eller 91 31 25 33