Gå til innhold

Talentprogrammet Uredd

Uredd er RadArts utviklingsprogram for scenekunstnere som er i etableringsfasen og har tilknytning til Nord-Norge. Prosjektet foregår fra september 2020 og til februar 2022. Det kom inn 35 søknader om deltagelse i Uredd innen søknadsfristen 10.august. Fem deltagere er nå valgt ut av Uredds faglige råd bestående av Maiken Grader, Torbjørn Gabrielsen og Kristin Bjørn. De fem deltagerne blir lansert innen kort tid.

 

Uredd skal gi en faglig ramme og praktiske verktøy som stimulerer til kunstnerisk utvikling og gi et løft for talentfulle scenekunstnere i det frie feltet. Programmets innhold og form er utviklet ut fra erfaringer blant kunstnere i nettverket RadArt i Tromsø. RadArt fungerer som en arena for idéutvikling, nye samarbeid, erfaringsutveksling og veiledning. Gjennom Uredd formaliseres erfaring og kompetanse i nettverket og gjøres tilgjengelig for flere.

Programmet henvender seg til scenekunstnere innen alle sjangre som vil videreutvikle sitt kunstneriske uttrykk, drive sin egen kunstneriske virksomhet i det frie/prosjektbaserte feltet og vil etablere sitt kunstnerskap i tilknytning til det nordnorske scenekunstmiljøet. Kandidater søker til programmet med et kunstnerisk prosjekt, en kunstnerisk ambisjon eller en metode for kunstnerisk fordypning, som skal utvikles og iscenesettes/presenteres i løpet av programperioden.

Gjennom mentorskap, fagsamlinger og det å raskt bli del av et nettverk med andre profesjonelle kunstnere skal deltagerne stimuleres til å etablere egen virksomhet og utvikle sitt kunstfaglige potensiale.

Gjennom programmet får deltagerne:

·      utvikle sitt kunstnerskap, sin rolle som kreativ produsent og sin kompetanse om hvordan drive egen virksomhet
·      45 mentortimer med mentor som passer deltageren og dennes prosjekt
·      delta på seks fagsamlinger med forelesninger, workshops og sosiale sammenkomster. Fagsamlingene vil også inneholde  arbeidsvisninger hvor deltagerne får grundig feedback på sitt arbeid av gjestende kunstnere/fagpersoner med ulik bakgrunn
·      vise arbeidet sitt på en arena som passer sitt uttrykk
·      reise, kost og losji i forbindelse med fagsamlinger, samt en ukes honorar under arbeidet opp mot den avsluttende visningen
·      mulighet til å søke om 10 coachingtimer med en av Talent Norges coacher og delta på noen av Talent Norges aktiviteter

Fagsamlinger

Det vil bli arrangert to fagsamlinger høsten 2020, en i midten av oktober og en i begynnelsen av desember. Videre er det planlagt to samlinger våren 2021 og to samlinger høsten 2021. Fagsamlingene vil bestå av forelesninger, workshops og sosiale sammenkomster. Samlingene vil også inneholde arbeidsvisninger hvor to deltagere per samling får grundig feedback på arbeidet sitt fra øvrige deltagere samt fra gjestende kunstner/fagperson. Foredrags- og workshopholdere er ikke satt, da det faglige innholdet vil tilpasses fagområder og interesser til de fem deltagerne som vil bli valgt ut i august 2020. Den siste samlingen i 2021 vil inneholde en visning/presentasjon av deltagernes kunstneriske prosjekt/virke. Hvilken form visningen har vil tilpasses deltagernes ønsker og prosjektenes art.

Mentorprogram

Hver deltager i Uredd får tildelt en mentor som vil følge deltageren gjennom programmet. Hver deltager og mentor har 45 timer sammen de kan disponere etter behov fra programmets start i september 2020 til programmet avsluttes i februar 2022. Hver mentor velges ut av et faglig råd i samråd med deltageren for å finne en mentor som passer deltageren og dennes prosjekt best mulig.

Deltagerne i Uredd vil også få mulighet til å delta på noen av Talent Norges aktiviteter, så som å delta på ArtEx-samlinger og bruke coachingtimer, se mer om dette på www.talentnorge.no

For mer informasjon kontakt prosjektleder Jenny Svensson på uredd@radart.no eller 91 31 25 33