Gå til innhold

UREDD

Talentprogrammet Uredd (2017-2019)

Uredd er et talentprogram hvor 17 unge kunstnere innen scenografi, dans, skuespillerfaget, dramatikk, visuell kunst og elektronisk musikk undersøker og videreutvikler sine utrykk.

Talentprogrammet har to spor, et faglig og  et kunstnerisk. I det faglige sporet følger talentgruppen Fagseminarer, med foredrag og undervisningsopplegg utviklet av aktører med spisskompetanse innen markedsføring, PR, økonomi, arbeidslivsmestring, publikumsutvikling, promotering, bedriftsutvikling, dramaturgi, pitching og andre tema talentene vil ha bruk for, for å bygge sine bedrifter. I det kunstneriske sporet får talentene utdelt hver sin mentor som skal veilede dem i et konkret kunstnerisk prosjekt eller en kunstnerisk ambisjon. Det kan for eksempel være en dramatiker som veileder et talents manusutvikling, eller en skuespiller som veileder et talents ambisjon om å bygge opp en teaterorganisasjon.

Talentprogrammet varer i to år, fra 2017-2019, med mellom et halvt år til begge årene til å fullføre programmet.

Uredd eies av RadArt- nettverk for fri scenekunst. Prosjektet er utviklet  med samarbeidspartnerne Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), Rådstua teaterhus og Tvibit, og er støttet av Kulturnæringsstiftelsen i Sparebank1 Nord-Norge og Talent Norge.

Følg programmet på hjemmesiden: https://ureddtalent.no
Kontakt: post@radart.no